Thùng givi B42NB-ADV

3.000.000

Kích thước thùng B42NB ADV: 319mm x 456 mm x 496 mm.

Dung tích: 42 lít.

Hỗ Trợ Online 24/7