SỬA CHỮA VÀ BẢO HÀNH

✅ Đóng nút mũ và kính

✅ Thay khóa, thay lót, thay kính

✅ Bọc da

✅ Các vấn đề về kỹ thuật thay phụ kiện

✅ Áp dụng cho tất cả các khách hàng đã mua tại X135Shop

✅ Thời gian nhận bảo hành từ 11h-21h

✅ Thời gian giao trả sản phẩm tùy theo mức độ bảo hành