Liên hệ

X135 SHOP
Địa chỉ :
Cơ sở 1: 373 Lê Duẫn, P.Tân chính, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Cơ sở 2: 255 Trưng Nữ Vương, P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Cơ sở 3: 169 Lê Độ, P.Chính Gián, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Email : X135shop@gmail.com
Website : www.X135shop.vn
Hotline : 09056 88891

Liên hệ với chúng tôi

Các tường có (*) là bắt buộc

Thương hiệu